رشته جدید دانشگاه آزاد

سلام

دانشگاه آزاد ٢ رشته جدید در مقطع کاردانی به کارشناسی  به نام های

گرافیک - گرافیک

گرافیک - تصویرسازی

اضافه نموده که برای آگاهی از منابع و خرید کتاب با تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

۶۶۴٨٨۴٧١ - ۶۶۴٨٨۵٢١ - ٠٩١٢۵۴٧٠۴١٠

/ 0 نظر / 5 بازدید