کارشناسی ارشد گروه هنر

کارشناسی ارشد گروه هنر

پژوهش هنر - صنایع دستی - فلسفه هنر - هنر اسلامی - ارتباط تصویری - تصورسازی - عکاسی - تصویر متحرک - طراحی صنعتی - سینما - کارگزدانی - ادبیات نمایشی - مرمت و احیا  بناهای تاریخی و ................

(سراسری - آزاد )

 

 

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان ج١ (محمد افروغ)    ٧۵٠٠ تومان

نقد هنری و ادبی ج٢ (محمد افروغ)     ٨٨٠٠ تومان

مجموعه تست های فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان  (سراسری _ آزاد) ج٣   ٧٠٠٠ تومان

مجموعه تست های نقد هنری و ادبی ج۴ (سراسری - آزاد)    ۶٠٠٠ تومان

....................................................................................................................

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان (خلیل مشتاق)    ١٨٠٠٠ تومان

نقد هنری و ادبی (خلیل مشتاق)   (خلیل مشتاق)  ١١۵٠٠ تومان

اطلاعات جامع هنر کارشناسی ارشد ج١  (خلیل مشتاق)   ١٢٠٠٠ تومان

اطلاعات جامع هنر کارشناسی ارشد ج٢  (خلیل مشتاق)   ٩٨٠٠ تومان

اطلاعات جامع هنر کارشناسی ارشد ج٣   ٧۵٠٠ تومان

....................................................................................................................

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان (نظام الدین نوری)   ٢۵٠٠٠ تومان

مکتب ها، سبک ها  و جنبش های ادبی و هنری جهان ... (نظام الدین نوری)  ٣٠٠٠٠ تومان

.....................................................................................................................

مبانی نظری عکاسی    ٩٠٠٠ تومان

مبانی نظری سینما      ٩۵٠٠٠ تومان

مجموعه تست های تاریخ ادبیات و نقد ادبی       ٨٠٠٠ تومان

کارشناسی ارشد زبان ویژه هنر     ٨٠٠٠ تومان

مجموعه تست های نقد هنری (زهرا ایرانی صفت)   ٣٢٠٠ تومان

 

بزودی.............................................................................................

مجموعه دروس رشته مرمت و احیا بناهای تاریخی

صنایع دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

...................................................................................................................

برای اطلاعات در مورد سایر منابع و تست ها با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

جمال هنر

66488521  -  66488471  -  09126180839  - 09125470410 

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید