کاردانی نقاشی

امتحان کاردانی فنی حرفه ای و کاردانش نقاشی دارای کتابهای زیر می باشد

 

عکاسی

 

کارگاه نقاشی

 

طراحی1

 

طراحی2

 

آشنایی با مکاتب نقاشی

 

علم و مناظر و مرایا

 

مبانی رنگ در نقاشی

 

مبانی هنرهای تجسمی

 

تاریخ هنر ایران

 

تاریخ هنر جهان

 

دروس پایه

 

دروس عمومی

 

که هم به صورت مجموع و هم به صورت جدا هر کدام دارای تست کنکوری می باشند.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید