# کارشناسی_ارشد

ارشد پیام نور پزوهش هنر

برای خرید کتابهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر پیام نور تاریخ ادبیات ایران            توفیق سبحانی انگلیسی هنرهای تجسمی              مهری اشکی جستارهای در چیستی هنر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

دانش پذیری در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر )

پژوهش هنر آشنایی با فرهنگ و ادبیات                    تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری) ( توفیق سبحانی زبان تخصصی (١)                                انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای                                                          تجسمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی کنکور کارشناسی ارشد هنر

کتابها معرفی شده بر اساس کنکور کارشناسی ارشد قیمت فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) 68000 نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته)   فرهنگ هنر و ادبیات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید