# کارشناسی_ارشد

ارشد پیام نور پزوهش هنر

برای خرید کتابهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر پیام نور تاریخ ادبیات ایران            توفیق سبحانی انگلیسی هنرهای تجسمی              مهری اشکی جستارهای در چیستی هنر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

پژوهش هنر ( فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور )

  آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران           3 واحد    کتاب مرتبط: تاریخ ادبیات ایران (1)     نویسنده: میرباقری فرد و دیگران     زبان تخصصی 1        ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 56 بازدید

صنایع دستی کنکور کارشناسی ارشد هنر

کتابها معرفی شده بر اساس کنکور کارشناسی ارشد قیمت فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) 68000 نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) ٨٣٠٠٠ فرهنگ هنر و ادبیات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید