# پیام_نور

ارشد پیام نور معماری

پیام نور                       پیام نور                          پیام نور برای خرید کتابهای کارشناسی ارشد معماری پیام نور سیر اندیشه های معماری                  مهدوی نژاد جستارهای در چیستی هنر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

ارشد پیام نور پزوهش هنر

برای خرید کتابهای کارشناسی ارشد پژوهش هنر پیام نور تاریخ ادبیات ایران            توفیق سبحانی انگلیسی هنرهای تجسمی              مهری اشکی جستارهای در چیستی هنر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

کارشناسی ارشد پیام نور پژوهش هنر

پژوهش هنر   پیام نور                      پیام نور                    پیام نور آشنایی با فرهنگ و ادبیات تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری) ( توفیق سبحانیزبان تخصصی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

دانش پذیری در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر )

پژوهش هنر آشنایی با فرهنگ و ادبیات                    تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری) ( توفیق سبحانی زبان تخصصی (١)                                انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای                                                          تجسمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

پژوهش هنر ( فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور )

  آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران           3 واحد    کتاب مرتبط: تاریخ ادبیات ایران (1)     نویسنده: میرباقری فرد و دیگران     زبان تخصصی 1        ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 25 بازدید