موسیقی ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی- کاربردی)

کتابهایی که برای این سرفصلها می توان معرفی کرد:

 

عنوان

قیمت

نظری به موسیقی

45000

فرهنگ جامع موسیقی

180000

تفسیر موسیقی ج1و2

100000

سازهای ایران

40000

درک و دریافت موسیقی

130000

ارکستراسیون

75000

تئوری بنیادی موسیقی

46000

تئوری موسیقی

32000

سازشناسی ایرانی

-

تئوری موسیقی ایرانی

-

موسیقی (درسی)

-

خلاقیت موسیقی

-

موسیقی مدرن

15000

آشنایی با تئوری موسیقی اروپا

20000

آشنایی با تاریخ موسیقی اروپا

20000

/ 0 نظر / 25 بازدید