کتابهای جدید کارشناسی ارشد گروه هنر

کارشناسی ارشد گروه هنر

مبانی نظری سینما و دانستنیهای تخصصی هنر نمایش          ٩۵٠٠ تومان

مجموعه سوالات چهارگزینه ای تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان    ٨٠٠٠ تومان

مبانی نظری عکاسی              ٩٠٠٠ تومان

 

تلفن: ۶۶۴٨٨۵٢١ - ۶۶۴٨٨۴٧١ - ٠٩١٢۵۴٧٠۴١٠

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید