طراحی و تکنولوژی دوخت ( کاردانی به کارشناسی ) ( دانشگاه آزاد )

علمی-کاربردی تکنولوژی طراحی و دوخت دانشگاه آزاد                                               قیمت ( ریال)

مجموعه تست کنکور                                                                              

مجموعه تست کنکور                                                                               42000

مجموعه تست کنکور                                                                               69000

هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی                                                   -

پوشاک در ایران زمین                                                                             90000

تاریخ پوشاک ایرانیان                                                                              80000

پوشاک ایرانیان(متین)                                                                              25000

جزوه تاریخ لباس ایران1                                                                         40000

جزوه تاریخ لباس 2                                                                                20000

تاریخ پوشاک ایران                                                                                 35000

تاریخ لباس (تشریح و تست)                                                                    - 

دایره المعارف هنرهای صنایع دستی                                                           120000

هنرهای سنتی (تست)                                                                              60000

آشنایی با هنرهای سنتی                                                                           45000

جزوه هنرهای سنتی                                                                               32000

سوزن دوزی منتخب صبا                                                                        95000

طراحی و دوخت لباسهای سنتی                                                                 28000

جزوه هنرهای سنتی                                                                               40000

جزوه الیاف 1                                                                                       20000

جزوه الیاف 2                                                                                       15000

جزوه الیاف 3                                                                                       30000

راهنمای کامل دوخت (2 جلدی)                                                                 90000

الگو و برش به روش متریک                                                                     45000

طراحی لباس زنانه(تست)                                                                        30000

طراحی اندام و لباس (تست)                                                                      55000

طراحی لباس جامع                                                                                 35000

جزوه طراحیظ اندام ) درسی)                                                                    38000

جزوه اصول طراحی لباس(درسی)                                                             40000

جزوه طراحی لباس (تست)                                                                        15000

شیوه طراحی                                                                                         90000

رنگ شناسی تخصصی لباس                                                                      15000

درک عمومی ریاضی                                                                                55000

 دوخت و الگو ( تست )         ٢۵٠٠٠

آموزش سوزندوزی   ٣۶٠٠٠

 

دروس عمومی :

 

زبان و ادبیات فارسی ( با ضریب 1 )

فرهنگ و معارف اسلامی ( با ضریب 1 )

زبان خارجه انگلیسی ( با ضریب 1 )

/ 0 نظر / 18 بازدید