منابع تاریخ هنر کارشناسی ارشد هنر

منابع تاریخ هنر کارشناسی ارشد هنر کلیه رشته ها

پژوهش هنر - صنایع دستی - هنر اسلامی - فلسفه هنر - گرافیک - نقاشی - تصویرسازی - عکاسی - سینما و .....

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

هنر در گذر زمان هلن گاردنر

تاریخ هنر گامبریج علی رامین

تاریخ هنر جنسن

خلاصه تاریخ هنر مرزبان

تاریخ هنر گشایش

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

برای تهیه با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

66488521 - 66488471 - 09126180839 - 09125470410

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 10 بازدید