ارتباط تصویری ( کاردانی به کارشناسی ) ( دانشگاه آزاد )

علمی-کاربردی ارتباط تصویری دوره کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

 

 

خلاقیت تصویری 1                                   45000 ریال

خلاقیت تصویری 2                                   48000 ریال

خلاقیت تصویری و درک عمومی هنر            25000 ریال

طراحی ( تست و توضیح )                          85000 ریال

شیوه طراحی  ع . شروه                             48000 ریال

شیوه طراحی وزیری مقدم                           90000 ریال

درک عمومی هنر ( توضیحی )                     75000 ریال

درک عمومی هنر ( تست )                          75000 ریال

شناخت هنر گرافیک                                  80000 ریال

تاریخچه طراحی گرافیک                            40000 ریال

مختصر تاریخ هنر ایران و جهان                   50000 ریال

تاریخ هنر ایران و جهان ( تست )                  18000 ریال

تاریخ هنر ایران و جهان ( تست )                  30000 ریال

 

 

دروس عمومی :

 

زبان و ادبیات فارسی ( با ضریب 1 )

فرهنگ و معارف اسلامی ( با ضریب 1 )

زبان خارجه انگلیسی ( با ضریب 1 )

/ 0 نظر / 36 بازدید