کتب جدید

کتابهای جدید چاپ شده در مقطع کارشناسی ارشد هنر

تاریخ ادبیات و نقد ادبی در ایران و جهان                   15000 تومان

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران                  165000 تومان

مبانی نظری مرمت                                            95000 تومان

مجموعه سوالات زبان عمومی و تخصصی               95000 تومان

/ 0 نظر / 6 بازدید