دانش پذیری در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر )

پژوهش هنر

آشنایی با فرهنگ و ادبیات                    تاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری) ( توفیق سبحانی

زبان تخصصی (١)                                انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای

                                                         تجسمی ( مهری اشکی _ مهدی حسینی )

حکمت هنر اسلامی                       جستارهایی در چیستی هنر اسلامی ( هادی ربیعی)

 

برای خرید کتابها می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

جمال هنر

۶۶۴٨٨۵٢١ -۶۶۴٨٨۴٧١ - ٠٩١٢۶١٨٠٨٣٩ - ٠٩١٢۵۴٧٠۴١٠

/ 0 نظر / 8 بازدید