جمال هنر ::وبلاگ تخصصی هنر

مرکز فروش کتب هنر در کلیه مقاطع :: تلفن:66488471

کتاب جدید گرافیک دانشگاه علمی کاربردی
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ٤ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: کاردانی به کارشناسی ، اخبار ، علمی کاربردی ، گرافیک

٢١٠٠ تست آزمون هنر مخصوص هنرجویان کاردانی به کارشناسی گرافیک دانشگاه علمی کاربردی          ۵۵٠٠ تومان

١٠٠٠ تست گرافیک مخصوص هنرجویان دانشگاه علمی کاربردی   ٣٠٠٠  تومان

 تلفن:۶۶۴٨٨۵٢١-۶۶۴٨٨۴٧١-٠٩١٢۶١٨٠٨٣٩-٠٩١٢۵۴٧٠۴١٠

http://www.jamalhonar.com