جمال هنر ::وبلاگ تخصصی هنر

مرکز فروش کتب هنر در کلیه مقاطع :: تلفن:66488471

کارشناسی ارشد ژ}وهش هنر پیام نور
ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ٢۸ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، پژوهش هنر ، پیام نور

برای خرید کتابهای معرفی شده از طرف دانشگاه پیام نور ویژه کارشناسی ارشد پژوهش هنر و همچنین کتابهای کمک درسی اعلام شده می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

جمال هنر

۶۶۴٨٨۵٢١ -۶۶۴٨٨۴٧١ -٠٩١٢۶١٨٠٨٣٩ - ٠٩١٢۵۴٧٠۴١٠

www.jamalhonar.com