جمال هنر ::وبلاگ تخصصی هنر

مرکز فروش کتب هنر در کلیه مقاطع :: تلفن:66488471

کارگردانی نمایش
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، کارگردانی نمایش

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

بازیگری ( با ضریب 3 )

تجزه و تحلیل نمایشنامه ( با ضریب 2 )

کارگردانی ( با ضریب 3 )

دانستنیهای هنری ( با ضریب 2 )

دانستنیهای تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش ( با ضریب 2 )

ازمون عملی ( با ضریب ۴)

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

 


 
مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، مرمت

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان ( با ضریب 2 )

مبانی نظری مرمت ( با ضریب 3)

آسیب شناسی و فن شناسی آثار ( با ضریب 3 )

 

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی)  - حفاظت و نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی - مواد مورد استفاده در مرمت -  مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 


 
طراحی صنعتی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: دانشگاه آزاد ، طراحی صنعتی ، کارشناسی ارشد

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان ( با ضریب 1)

پروژه عملی طراحی صنعتی ( با ضریب 4 )

مبانی نظری طراحی صنعتی ( با ضریب 2 )

 

 

 

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) -  کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی) - طراحی صنعتی - طراحی محصول - تاریخ مختصر طراحی - طراحی صنعتی مواد و فرآیندهای تولید - اصول فرم و طرح - اصول طراحی سه بعدی

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 

 

 

 


 
نقاشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، نقاشی

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان ( با ضریب 2)

نقد هنری و ادبی ( با ضریب 1)

پروژه عملی نقاشی ( با ضریب 4 )

 

 

 

 

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی ( مشتاق ) (نکته و تست) - نقدهنری ( ایرانی صفت ) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)( قلیچ خانی ) - نقد ادبی  ( شمیشا ) - انواع ادبی - تاریخ هنر ( علی رامین ) - هنر در گذر زمان ( هلن گاردنر ) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر ( مرزبان ) - تاریخ هنر ( گشایش ) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی ) - تاریخچه طراحی گرافیک ( فراست ) - سی قرن طراحی گرافیک-  تاریخچه ای از طراحی گرافیک - شناخت هنر گرافیک - زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد هنر – سبکها و مکتبهای هنری

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 

 

 

 


 
ارتباط تصویری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، ارتباط تصویری

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان ( با ضریب 2)

نقد هنری و ادبی ( با ضریب 1)

پروژه عملی ارتباط تصویری ( با ضریب 4 )

مبانی نظری عکاسی ( با ضریب 1 )

 

 

 

 

 

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی ( مشتاق ) (نکته و تست) - نقدهنری ( ایرانی صفت ) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)( قلیچ خانی ) - نقد ادبی  ( شمیشا ) - انواع ادبی - تاریخ هنر ( علی رامین ) - هنر در گذر زمان ( هلن گاردنر ) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر ( مرزبان ) - تاریخ هنر ( گشایش ) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی ) - تاریخچه طراحی گرافیک ( فراست ) - سی قرن طراحی گرافیک-  تاریخچه ای از طراحی گرافیک - شناخت هنر گرافیک - زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد هنر – سبکها و مکتبهای هنری

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 

 

 

 


 
تصویر سازی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ، تصویرسازی

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان ( با ضریب 2)

نقد هنری و ادبی ( با ضریب 1)

پروژه عملی تصویر سازی ( با ضریب 4 )

 

 

 

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی ( مشتاق ) (نکته و تست) - نقدهنری ( ایرانی صفت ) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)( قلیچ خانی ) - نقد ادبی  ( شمیشا ) - انواع ادبی - تاریخ هنر ( علی رامین ) - هنر در گذر زمان ( هلن گاردنر ) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر ( مرزبان ) - تاریخ هنر ( گشایش ) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی ) - تاریخچه طراحی گرافیک ( فراست ) - سی قرن طراحی گرافیک-  تاریخچه ای از طراحی گرافیک - شناخت هنر گرافیک - زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد هنر – سبکها و مکتبهای هنری

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 

 

 

 


 
پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ٢٠ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد ، پژوهش هنر

سرفصلها:

 

زبان تخصصی انگلیسی ( با ضریب 2)

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان ( با ضریب 3 )

نقد هنری و ادبی ( با ضریب 4 )

 

 

 

 

 

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی - تاریخچه نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مروری بر فلسفه و عرفان اسلامی - مبانی فلسفه هنر - فلسفه هنر معاصر - کلیات زیباشناسی -  سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی)

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 

 

 

 


 
معرفی کتب هنر
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ٤ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کاردانی به کارشناسی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، کنکور هنر

سلام بالاخره وب سایت رسمی موسسه انتشاراتی جمال هنر راه اندازی شد که بزودی قابل استفاده خواهد بود . شما می توانید کلیه منابع کنکور های هنر را به صورت دسته بندی شده ببینید در کتابهای هنر جستجو کنید و ......

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

با تشکر امیری    ٠٩١٢۵۴٧٠۴١٠


 
مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ٤ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، مرمت

 

سرفصلها:

 

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

نقد هنری و ادبی

زبان عمومی و تخصصی

مبانی نظری مرمت

آسیب شناسی و فن شناسی آثار

 

منابع :

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی)  - حفاظت و نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی - مواد مورد استفاده در مرمت -  مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 


 
فلسفه هنر کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ٤ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، فلسفه هنر

سرفصلها:

 

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

نقد هنری و ادبی

زبان عمومی و تخصصی

 

 

منابع:

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی - تاریخچه نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مروری بر فلسفه و عرفان اسلامی - مبانی فلسفه هنر - فلسفه هنر معاصر - کلیات زیباشناسی -  سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی) – لذات فلسفه – معنی زیبایی

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

 

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 


 
صنایع دستی کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، صنایع دستی

سرفصلها:

 

زبان عمومی و تخصصی

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

نقد هنری و ادبی

شناخت مود و مصالح

هنرهای دستی و سیر تحول آن در ایران و جهان

 

منابع:

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی  - تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی) - خواص مواد (میرحسینی) - خواص مواد (نعمتی) - دایره المعارف هنرهای صنایع دستی - صنایع دستی کهن ایران - هنرهای سنتی (نکته و تست)  - آشنایی با هنرهای سنتی

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.


 
طراحی صنعتی کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، طراحی صنعتی

 

سرفصلها:

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

نقد هنری و ادبی

زبان عمومی و تخصصی

مبانی نظری طراحی صنعتی

 

منابع:

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی) - طراحی صنعتی - طراحی محصول - تاریخ مختصر طراحی - طراحی صنعتی مواد و فرآیندهای تولید - اصول فرم و طرح - اصول طراحی سه بعدی

 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

 


 
عکاسی کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، عکاسی

سرفصلها:

 

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

مبانی نظری عکاسی

زبان عمومی و تخصصی

فن شناسی عکاسی

 

منابع:

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی) -  فن و هنر عکاسی - داستان عکاسی - عکاسی پیشرفته - ظهور و عکاسی در سینما - بررسی فنی عکاسی ( داریوش گل گلاب ) - بررسی فنی عکاسی رنگی ( داریوش گل گلاب ) - عکاسی دیجیتال - تکنیک عکاسی - نقد عکس - فرهنگ عکاسی _ سر آغاز عکاسی در ایران

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 


 
ارتباط تصویری ، تصویر سازی ، تصویر متحرک ، نقاشی کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، گرافیک ، نقاشی ، تصویر متحرک

سرفصلها :

 

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

نقد هنری و ادبی

زبان عمومی و تخصصی

مبانی نظری عکاسی

 

 

منابع:

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی ( مشتاق ) (نکته و تست) - نقدهنری ( ایرانی صفت ) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)( قلیچ خانی ) - نقد ادبی  ( شمیشا ) - انواع ادبی - تاریخ هنر ( علی رامین ) - هنر در گذر زمان ( هلن گاردنر ) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر ( مرزبان ) - تاریخ هنر ( گشایش ) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی – تاریخچه - نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مبانی فلسفه هنر - سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی ) - تاریخچه طراحی گرافیک ( فراست ) - سی قرن طراحی گرافیک-  تاریخچه ای از طراحی گرافیک - شناخت هنر گرافیک - زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد هنر – سبکها و مکتبهای هنری

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

 

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.


 
پژوهش هنر کنکور کارشناسی ارشد هنر
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: کارشناسی ارشد ، پژوهش هنر ، دانشگاه سراسری

سرفصلها :

 

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان

نقد هنری و ادبی

زبان عمومی و تخصصی

 

 

منابع :

فرهنگ و هنر ایران، جهان (افروغ)(نکته) - نقد هنری و ادبی (افروغ) (نکته) - فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان (نوری)(تشریح و تست) - مکتبها و سبکها و جنبش های ادبی و هنری (تشریح) - فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان(مشتاق) (نکته و تست) - نقد هنری و ادبی (مشتاق) (نکته و تست) - نقدهنری (ایرانی صفت) (تست) - کنکور تست(جلد1و2و3و4)(قلیچ خانی) - نقد ادبی (شمیشا) - انواع ادبی - تاریخ هنر (علی رامین) - هنر در گذر زمان (هلن گاردنر) - در جستجوی زبان نو - خلاصه تاریخ هنر (مرزبان) - تاریخ هنر (گشایش) - دایره المعارف هنر - هنر مدرن - آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم - جهانی شدن و هنر جدید - هنر مدرنیسم - راهنمای انگلیسی هنرهای تجسمی - انگلیسی هنرهای تجسمی - تاریخچه نقاشی ایران و جهان - مکتبهای ادبی 1و2 - حقیقت و زیبایی - مروری بر فلسفه و عرفان اسلامی - مبانی فلسفه هنر - فلسفه هنر معاصر - کلیات زیباشناسی -  سیر تحول عکاسی - نقاشی ایرانی ( پاکباز )  - نقاشی ایرانی ( حسینی)

 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید

www.jamalhonar.com

www.jamalhonar.ir

 

برای دیدن ادامه بر روی   ادامه مطلب    کلیک نمایید.